Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Juridische bijstand

De juridische dienst verleent eerstelijnsrechtshulp aan het publiek.  Dit betekent dat juridische vragen kunnen voorgelegd worden aan de jurist.  Deze zal trachten hierop een antwoord te geven, of hij kan de vraagsteller doorverwijzen naar andere instanties. 
De jurist kan nĂ­et optreden als advocaat voor wie een beroep doet op de dienst.  Evenmin behandelt hij aanvragen om kosteloos een advocaat toegewezen te krijgen.
 
Gerelateerde organisaties