Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Mutualiteiten

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), Sociale Dienst of Dienst Maatschappelijk Werk:
 
Een dienst maatschappelijk werk in een verzekeringsinstelling (ziekenfonds) geeft u de nodige informatie omtrent uw concrete thuiszorgsituatie, en verleent u informatie omtrent uw ziekteverzekering.
De sociale dienst licht u eveneens in over premies en tussenkomsten waarop u recht heeft, en men geeft advies met betrekking tot de organisatie van de thuiszorg.
De sociale dienst helpt u de juiste hulpverleners te zoeken, en bemiddelt indien nodig bij moeilijkheden.
Ook kan u er worden bijgestaan voor emotioneel ondersteuning of correcte doorverwijzing.  In de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten kan u terecht voor info, advies, ondersteuning en begeleiding.