Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Sociale rechtenverkenner

Vaak weten burgers - mede door het uitgebreide aanbod, de onoverzichtelijke en de snel wijzigende regelgeving - niet op welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij recht hebben. Ook voor medewerkers van de Sociale Huizen en andere welzijnsvoorzieningen is het een onmogelijke taak om van alle wijzigingen op de hoogte te zijn en te blijven.
Volgende website probeert de belangrijkste informatie te bundelen. Via verschillende toegangspoorten (doelgroep, thema, een totaaloverzicht of een persoonlijk profiel) kan de gebruiker informatie opvragen: