Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is vooral van toepassing als genezing niet (meer) mogelijk is.  Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig veel aandacht voor palliatieve zorg.
 
Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte, probeert de palliatieve zorg een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zoveel mogelijk beperkt en verzacht.
 
Er zijn instellingen die dergelijke zorg op professionele grondslag aanbieden, maar ook wordt vaak gebruik gemaakt van vrijwilligers en familieleden.