Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Oppas

Zorgbehoevende personen die oppas of assistentie nodig hebben, kunnen beroep doen op oppashulp / oppasdiensten. Oppashulp houdt in dat men een oogje in het zeil houdt wanneer de mantelzorger afwezig is, dat men de zieke gezelschap houdt, dat men zeer eenvoudige zorgtaken overneemt zoals eten geven, helpen bij het naar het toilet gaan, in en uit de zetel helpen, …