Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Kortverblijf

Het centrum voor kort- en vakantie-verblijf biedt zorgbehoevende personen tijdelijke dag- en nachtopvang en vakantieverblijf aan in situaties waar thuis verblijven tijdelijk niet mogelijk is.  
Het Lindenhof in Belsele beschikt over 6 kamers voor kortverblijf en woonzorgcentrum De Spoele in het centrum van Sint-Niklaas over 8 kamers.
 
Het kortverblijf biedt:
- verzorging
- (re-)activering
- verpleging
- begeleiding en toezicht
- georganiseerde activiteiten
- zeven dagen per week
 
De zorgbehoevende persoon kan er maximaal 60 kalenderdagen aaneensluitend verblijven. Op jaarbasis kunt u er maximaal 90 dagen verblijven. Personen met gevorderde dementie kunnen terecht in het beveiligd kortverblijf in WZC De Spoele in Sint-Niklaas.
 
De mutualiteit kan een tegemoetkoming verlenen bij verblijf in het centrum voor kort- en vakantieverblijf.
 
Voorbeelden:
  • Men heeft net het ziekenhuis verlaten. Een terugkeer naar huis kan nog niet om fysische, psychische of andere redenen.
  • Permanente thuiszorg kan te zwaar worden.
  • De mantelzorger (partner of familie) heeft een vakantie gepland, moet opgenomen worden in het ziekenhuis, of herstelt na een opname.
Gerelateerde organisaties