Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Mutualiteiten

De mutualiteit is een verplichte ziektekostenverzekering voor bepaalde Belgisch ingezetenen. Lidmaatschap van een verzekeringsinstelling is verplicht als men:
  • begint te werken;
  • nog studeert en 25 jaar wordt;
  • een werkloosheidsuitkering ontvangt.
Kinderen zijn automatisch aangesloten via het gezinshoofd tot de leeftijd van 25 jaar, tenzij ze eerder fiscaal onafhankelijk worden.