Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Serviceflats

Een serviceflatgebouw bestaat enerzijds uit individuele wooneenheden waar ouderen zelfstandig kunnen wonen en anderzijds uit gemeenschappelijke voorzieningen voor dienstverlening waar zij facultatief een beroep kunnen op doen. Er wordt een aangepaste huisvesting in een beschermde woonomgeving geboden met facultatieve dienstverlening.

Meer informatie De Goudbloem