Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Kortverblijf

Centra voor kortverblijf biedt tijdelijke woongelegenheid met aangepaste dienstverlening voor zorgbehoevende personen.
Centra voor kortverblijf zijn er voor gebruikers die behoefte hebben aan (re-)activering, verpleging, verzorging, toezicht en/of begeleiding in de activiteiten van het dagelijks leven.
Een tijdelijk verblijf is mogelij vanaf de leeftijd van 60 jaar.
Zorgbehoevende personen kunnen er ononderbroken maximum 60 dagen verblijven.  De maximale verblijfsduur bedraagt 90 dagen per jaar.