Sitemap | Contact 
   
 
a | A

Woon- en zorgcentra

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen in zijn eigen vertrouwde omgeving.
Dankzij de hulp van familie, vrienden, buren en met hulp van verschillende thuisdiensten kunnen vele ouderen en hulpbehoevende mensen lange tijd thuis blijven wonen.
 
Soms wordt een opname in een woon- en zorgcentrum echter noodzakelijk.
Onze huizen proberen u dan een echte ' thuis ' te bieden.
 
De minimumleeftijd voor opname in een rusthuis is 60 jaar.
U schrijft zich best tijdig in op de wachtlijst.